KONFERENCIJA

TEMA:  CIRKULARNA EKONOMIJA I OTPADNE VODE

Sastavni deo manifestacije „Dani vode“ biće i Međunarodna stručna konferencija na temu „CIRKULARNA EKONOMIJA I OTPADNE VODE“, kružni sistem korišćenja resursa koji predstavlja budućnost Srbije, u kojoj će učesće uzeti predstavnici domaćih i inostranih relevantnih institucija i organizacija. Ova konferencija podržana je od mnogobrojnih međunarodnih institucija, a angažovanjem stručnih udruženja i nacionalnih asocijacija za vode biće zastupljeno blizu 10 država iz regiona Jugoistočne Evrope.