KONFERENCIJA

TEMA:  ENERGETSKA EFIKASNOST U SEKTORU VODA

#AGENDA

Sastavni deo manifestacije „Dani vode“ biće i Međunarodna stručna konferencija na temu „Energetska efikasnost u sektoru voda“ u kojoj će učesće uzeti predstavnici domaćih i inostranih relevantnih institucija i organizacija. Ova konferencija podržana je od mnogobrojnih međunarodnih institucija, a angažovanjem stručnih udruženja i nacionalnih asocijacija za vode biće zastupljeno blizu 10 država iz regiona Jugoistočne Evrope.

Energetska efikasnost u vodovodnim sistemima je značajna tema o kojoj skoro da nije bilo reči na ovim prostorima i u potpunosti je u skladu sa potrebom uvođenja mera energetske efikasnosti koje su predviđene EU regulativama. Takođe, ova tema je prepoznata kao veoma važna u cilju optimizacije rada preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem i kanalisanjem otpadnih voda.